Đối với anh kỹ thuật là máu chốt hàng đầu đối với bất kỳ ngành nghề nào, trong sản xuất đồ nội thất cũng không ngoại lệ, chỉ cần bạn tính toán sai lệch 1 ly thì hậu quả của việc ẩu thả đó chúng ta không ai lường trước được, chính vì thế đối với anh, không có kỹ thuật, không có sự tính toán kỹ lưỡng sẽ không tạo nên sản phẩm hoàn hảo nhất!